Contact Us

Home > Contact Us

Qingdao Shenxing Air Bag Manufacturer

Address:Jidong Road,Dianji Town,Jimo,Qingdao city

Zip:266214

mobile: + 86-18663978771    +86-18562617280

Wechat:+86-13706481945   +86-18663978771

email:sales@shenxingqinang.net.cn

Web:www.qdshenxing.com


Copyright © Qingdao Shenxing Air Bag Manufacturer All rights reserved.Tel: +86-18663978771